User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳျခင္း

Myanamr International Business Academy (MIBA) မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ေသာ Certificate in Travel & Tourism သင္တန္း အား၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ (၂၆) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ (၆) ရက္ေန႔ အထိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ျပီး သင္တန္းအစ မွ သင္တန္းအဆံုး အထိ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ေသာ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူမ်ားအား ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစြာ မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။